Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008

Geldend op 10-11-2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010]


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 13. De berekening van het normatieve bedrag ten behoeve van een zorgverzekeraar, en de berekening en toekenning van de bijdrage aan een zorgverzekeraar [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010]

  • 1.Het college stelt het normatieve bedrag 2008 van een zorgverzekeraar vast als de som van het volgens dit hoofdstuk berekende deelbedrag variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp 2008, het deelbedrag vaste kosten van ziekenhuisverpleging 2008, het deelbedrag geneeskundige geestelijke gezondheidszorg en het deelbedrag kosten van overige prestaties 2008.

  • 2.Het college raamt de opbrengst 2008 van de nominale rekenpremie per zorgverzekeraar door de geraamde aantallen verzekerden van 18 jaar en ouder 2008 per zorgverzekeraar te vermenigvuldigen met de nominale rekenpremie 2008.

  • 3.Het college vermindert het resultaat van het tweede lid met een percentage van 0,15782% vanwege de geraamde gederfde inkomsten voor verzekerden van 18 jaar en ouder waarvoor als gevolg van de toepasselijkheid van artikel 24 Zorgverzekeringswet geen nominale premies worden ontvangen.

  • 4.Het college berekent de bijdrage 2008 aan een zorgverzekeraar door op het normatieve bedrag 2008 de geraamde normatieve eigen risico opbrengst 2008 en de volgens het tweede lid en derde lid geraamde opbrengst van de nominale rekenpremie 2008 in mindering te brengen.

  • 5.Het college berekent de uitkering in verband met uitvoeringskosten van verzekerden jonger dan 18 jaar 2008. Deze uitkering bedraagt het aantal geraamde verzekerden jonger dan 18 jaar, vermenigvuldigd met 50 euro.

  • 6.Het college kent de bijdrage 2008 ter hoogte van de bijdrage berekend in het vierde lid, aangevuld met het bedrag berekend in het vijfde lid, aan de zorgverzekeraar toe.