Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008

Geldend op 10-11-2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010]


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 4. Indeling in FKG’s 2008 en DKG’s 2008 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010]

  • 1.Het college baseert de indeling in FKG’s 2008 op bijlage 8 bij de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 september 2007 (kenmerk Z/F-2800819).

  • 2.Bij de bepaling van de FKG’s zijn de volgende farmaceutische middelen uitgesloten:

   • a. middelen die in de G-standaard van Z-Index zijn aangemerkt als niet voor vergoeding in aanmerking komend op grond van artikel 2.8 Besluit zorgverzekering;

   • b. middelen die in de G-standaard van Z-Index zijn aangemerkt als kliniekverpakkingen;

   • c. middelen die in de G-standaard van Z-Index zijn aangemerkt als grond- en hulpstoffen.

  • 3.Wanneer er sprake is van samenloop voor FKG’s wijst het college alle toepasselijke FKG’s toe. Hierop wordt de samenloop bij FKG’s Diabetes I, Diabetes IIa, Diabetes IIb, Cholesterol en Hypertensie uitgezonderd. In dat geval stelt het college aan de hand van de tabel in bijlage 2 bij deze regeling vast welke FKG’s het college aan een verzekerde toewijst.

  • 4.Bij de bepaling van de DKG’s baseert het college de indeling in DKG’s 2007 op bijlage 9, bij de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 september 2007 (kenmerk Z/F-2800819).