Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening op de tarieven contributie 2008[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2008

Verordening op de tarieven contributie 2008

De ledenvergadering van de NOvAA,

gelet op artikel 24, eerste lid en artikel 30, eerste lid van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, stelt de volgende verordening vast.

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening, bedraagt:

  • Groep A € 1.355,–

  • Groep B € 685,–

  • Groep C € 280,–

  • Groep D € 280,–

  • Groep E € 130,–.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2009]

Het percentage, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening bedraagt 4.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2009]

De korting voor automatische incasso als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Algemene Contributieverordening bedraagt 2%.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

  • 3 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de tarieven contributie 2008.