Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit maximumbedrag garantstelling visserij 2007[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 10-09-2007 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/2164, houdende de vaststelling van het maximumbedrag voor garantstelling in de visserij

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Regeling garantstelling visserij;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2008]

Voor op grond van de Regeling garantstelling visserij te verstrekken garantstellingen wordt het maximumbedrag, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van deze regeling, voor 2007 vastgesteld op € 2.000.000,-.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 september 2007.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maximumbedrag garantstelling visserij 2007.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 augustus 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg