Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit instelling Adviescommissie Aziëfaciliteit China[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 07-09-2007 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 28 augustus 2007, nr. DAO-479/07, tot instelling van de Adviescommissie Aziëfaciliteit voor China

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

Er is een Adviescommissie Aziëfaciliteit voor China.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

De commissie adviseert de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de beslissing op aanvragen om subsidie op grond van artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 ter bevordering van de betrekkingen met China, met inachtneming van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 10 april 2007, nr. DAO 194/07, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 De commissie bestaat uit twee leden die niet in dienst zijn bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en twee ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  • 2 Niet-ambtelijk lid zijn Drs. A. Kraaijeveld en Prof. Dr. Ir. P.P.S. Ho.

  • 3 Ambtelijk lid zijn Drs. P.A. Menkveld en Drs. W.A.C. Palm.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

Plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

J.M.G. Brandt