Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing ambtenaren en personen belast met toezicht Plantenziektenwet[Regeling vervallen per 28-09-2013.]

Geldend van 01-09-2007 t/m 27-09-2013

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/2794, houdende aanwijzing ambtenaren en personen belast met toezicht Plantenziektenwet

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 10 van de Plantenziektenwet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 28-09-2013]

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen en met het onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke organismen, worden aangewezen:

  • 1. de ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • 2. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • 3. de ambtenaren van de Belastingdienst, bevoegd inzake douane.

Artikel 2 [Vervallen per 28-09-2013]

Als personen belast met het toezicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen en met het onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke organismen, worden aangewezen:

  • a. de inspecteurs, de assistent-specialisten kwaliteit, de assistent-specialisten fyto, de specialisten kwaliteit, de specialisten fyto, de rayonmanagers, de planners, het assistent-hoofd buitendienst, het adjunct-hoofd buitendienst en het hoofd buitendienst van de stichting Kwaliteits-Controle-Bureau;

  • b. de keurmeesters, de medewerkers afdeling keuringsbeleid & kwaliteit en de teamleiders van de stichting Bloembollenkeuringsdienst;

  • c. de keurmeesters, de teammanagers keuringen en de inspectiemedewerkers bacterievuurcontrole van de stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw;

  • d. de keurmeesters, de monsternemers, de controleurs, de vakspecialisten, de teamleiders, de technisch coördinator en de managers van de stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst.

Artikel 4 [Vervallen per 28-09-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2007.

Artikel 5 [Vervallen per 28-09-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaren en personen belast met toezicht Plantenziektenwet.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg