Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Wetstechnische informatie voor Artikel 15


Informatie geldend op 22-11-2011


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit burgerservicenummer, artikelen: 14 , 15
  2. Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, artikel: 17

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 08-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

26-11-2007

 

Nieuwe regeling

21-07-2007

Stb. 2007, 288

30312

30-10-2007

Stb. 2007, 444