Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing nationale parken

Geldend van 22-12-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/1221, houdende aanwijzing nationale parken (Regeling aanwijzing nationale parken)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2

 • 1 Als nationaal park zijn aangewezen:

  • De Alde Feanen;

  • De Biesbosch;

  • Drents-Friese Wold;

  • Duinen van Texel;

  • Dwingelderveld;

  • De Groote Peel;

  • Lauwersmeer;

  • De Loonse en Drunense Duinen;

  • De Maasduinen;

  • De Meinweg;

  • Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa;

  • Oosterschelde;

  • De Sallandse Heuvelrug;

  • Schiermonnikoog;

  • Utrechtse Heuvelrug;

  • Weerribben-Wieden;

  • Zuid-Kennemerland.

 • 2 De nationale parken, bedoeld in het eerste lid, omvatten de gebieden, zoals aangegeven op de kaarten, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

§ 2. Het overlegorgaan [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 3. Nationaal park in oprichting [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2009]

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 14

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2007.

Artikel 15

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing nationale parken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van bijlage 1 die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73 in ’s-Gravenhage.

Den Haag, 8 augustus 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg