Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling bekostiging personeel PO 2007–2008, enz.[Regeling vervallen per 12-12-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2007.]

Geldend van 01-08-2006 t/m 31-07-2007

Artikel I. Wijziging van de Regeling bekostiging personeel PO 2007–2008 [Vervallen per 12-12-2007] [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel II. Wijziging van de Regeling aanpassing bekostiging personeel PO 2006–2007 [Vervallen per 12-12-2007]

TWK Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

[Red: Wijzigt de Regeling aanpassing bekostiging personeel PO 2006–2007.]

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2007, 144, datum inwerkingtreding 01-08-2007, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-08-2006.

Artikel III. Aanpassing vermenigvuldigingsbedrag ten behoeve van het toekennen van de specifieke uitkering aan gemeenten, bestemd voor het bestrijden van onderwijsachterstanden [Vervallen per 12-12-2007] [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel IV. Aanpassing van de bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2007–2008 [Vervallen per 12-12-2007] [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel V. Inwerkingtreding [Vervallen per 12-12-2007] [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen