Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit tot wijziging en inwerkingtreding van Uitvoeringsregeling lange speelfilm en Suppletieregeling filminvesteringen Nederland

Geldend van 27-07-2007 t/m heden

Besluit tot wijziging en inwerkingtreding van Uitvoeringsregeling lange speelfilm en Suppletieregeling filminvesteringen Nederland

Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

Gelet op de goedkeuring van de Europese Commissie nr. C(2007) 3231 def;

Gelet op artikel 6 en artikel 37.1 van de Uitvoeringsregeling lange speelfilm en op artikel 22, eerste lid, van de Suppletieregeling filminvesteringen Nederland;

Besluit:

Artikel I

Het subsidieplafond, zoals bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling lange speelfilm 15,3 miljoen bedraagt;

Artikel II

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling lange speelfilm.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Suppletieregeling filminvesteringen Nederland.]

Artikel IV

Dat de Uitvoeringsregeling lange speelfilm en de Suppletieregeling filminvesteringen Nederland in werking treden met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit geplaatst is.

Het

Bestuur Nederlands Fonds voor de Film