Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie 2008 ex artikel 2.8, tweede lid, Besluit Wfsv[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juli 2007, SV/WV/07/23621, tot vaststelling van de opslag op de gemiddelde premie, bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, voor het jaar 2008

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

Het percentage, bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, bedraagt in het jaar 2008: 0,28%.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 juli 2007

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner