Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling termijnverlenging behandeling vergunningaanvragen ex art. 80, vierde lid, Wet toezicht accountantsorganisaties[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2010.]

Geldend van 01-10-2007 t/m heden

Regeling termijnverlenging behandeling vergunningaanvragen ex art. 80, vierde lid, Wet toezicht accountantsorganisaties

De Minister van Financiƫn,

Gelet op artikel 80, vierde lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties;

Besluit:

Artikel 1

De termijn van twaalf maanden, bedoeld in de tweede volzin van artikel 80, vierde lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, wordt verlengd met een half jaar.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2007.

De regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Financiƫn,

W.J. Bos