Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling aanvraagperioden en subsidieplafonds ex art. 19 Subsidieregeling [...] de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 08-07-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 26 juni 2007, nr. WJZ 7075594, houdende vaststelling van enkele aanvraagperioden, aanvraagperioden voor preadvies en subsidieplafonds voor de IOP’s photonic devices en self healing materials krachtens de Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 juni 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven