Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregeling Uitvoeringswet EG-verordening liquidemiddelencontrole[Regeling vervallen per 01-08-2008.]

Geldend van 29-06-2007 t/m 31-07-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 20 juni 2007, nr. DV 2007-428, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Douane en Verbruiksbelastingen, houdende een Uitvoeringsregeling Uitvoeringswet EG-verordening liquidemiddelencontrole

Artikel 1 [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling verstaat onder wet: Uitvoeringswet EG-verordening liquidemiddelencontrole.

Artikel 2 [Vervallen per 01-08-2008]

  • 3 De in aanmerking te nemen waarde van verhandelbare instrumenten aan toonder, bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel b, onder 2°, van de wet, is de waarde die het desbetreffende instrument heeft op de meest gerede financiële markt waarop het verhandeld wordt of bij het ontbreken daarvan, de intrinsieke waarde.

Artikel 3 [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Uitvoeringswet EG-verordening liquidemiddelencontrole.

Artikel 4 [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Uitvoeringswet EG-verordening liquidemiddelencontrole in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 juni 2007

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Bijlage (Aangifteformulier) [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 242478.png