Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanpassing voorschriften Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2007)[Regeling vervallen per 01-07-2011.]

Geldend van 01-07-2007 t/m 30-06-2011

Regeling aanpassing voorschriften Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2007)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2011]

In deze regeling wordt onder Besluit verstaan het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2011]

Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van verwarming van de woning, bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub b, van het Besluit, wordt gesteld op € 100,92.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2011]

Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van energie voor kookdoeleinden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub c, van het Besluit wordt gesteld op € 37,03.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2011]

Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van elektrische energie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub d, van het Besluit, wordt gesteld op € 29,10.

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2011]

Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van leidingwater, bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub e, van het Besluit, wordt gesteld op € 15,58.

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2011]

Het verschuldigde bedrag voor het privé-gebruik van een dienstauto, bedoeld in artikel 3a, eerste lid van het Besluit, wordt gesteld op € 0,22 per afgelegde kilometer.

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2011]

De regeling van 22 mei 2006, nr. 2006-0000158130 (Stcrt. 2006, 105), wordt ingetrokken.

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2007.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur-generaal Management Openbare Sector

,

R.IJ.M. Kuipers