Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Richtlijn voor strafvordering diefstal (motor-) voertuigen[Regeling vervallen per 01-03-2015.]

Geldend van 17-04-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering diefstal (motor-) voertuigen

Beschrijving [Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn ziet op de diefstal van diverse motorvoertuigen en/of aanhangers, opleggers of caravans.

Aard van de richtlijn [Vervallen per 01-03-2015]

Basisdelicten [Vervallen per 01-03-2015]

 • Diefstal vrachtwagen/trekker en/of aanhanger/oplegger, autobus

 • Diefstal (bestel-/personen-)auto en/of caravan, motor

 • Diefstal lichte aanhangwagen

Basisdelict [Vervallen per 01-03-2015]

Diefstal vrachtwagen/trekker en/of aanhanger/oplegger, autobus [Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving [Vervallen per 01-03-2015]

Dit basisdelict ziet op de diefstal van een vrachtwagen/trekker en/of aanhanger/oplegger en op de diefstal van een autobus. Door de waarde van dergelijke voertuigen dient een dergelijke diefstal zwaarder bestraft te worden dan die van bijvoorbeeld een personenauto.

Toepasselijk kader [Vervallen per 01-03-2015]

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten [Vervallen per 01-03-2015]

Strafbeschikking [Vervallen per 01-03-2015]

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren [Vervallen per 01-03-2015]

Economische waarde van de (beoogde) goederen die zich in het voertuig bevinden

– Schijf 1: € 0 t/m € 1200

bedrag gedeeld door 50 pt

– Schijf 2: het gedeelte tussen € 1200 en € 5000

bedrag gedeeld door 250 pt

– Schijf 3: het gedeelte boven € 5000

bedrag gedeeld door 500 pt

Delictspecifieke factoren [Vervallen per 01-03-2015]

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen: +0 %

 • Er is sprake van medeplegen: +25 %

Wettelijke factoren [Vervallen per 01-03-2015]

Medeplichtigheid

 • Dader: +0 %

 • Medeplichtige: -33 %

Poging

 • Voltooid delict: +0 %

 • Poging tot plegen: -33 %

Recidiveregeling [Vervallen per 01-03-2015]

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)
(NH) + naast hogere sanctie (DV) + dagvaarden

Draagkracht [Vervallen per 01-03-2015]

Maatwerk [Vervallen per 01-03-2015]

Indien sprake is van recidive dient bepaald te worden of er een contraindicatie is voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen [Vervallen per 01-03-2015]

Bijzonderheden [Vervallen per 01-03-2015]

Het feit of sprake is van verbreking dient geen invloed te hebben op de beoordeling. De impact van de diefstal is voor het slachtoffer niet toegenomen door die verbreking.

Basisdelict [Vervallen per 01-03-2015]

Diefstal (bestel-/personen-)auto en/of caravan, motor [Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving [Vervallen per 01-03-2015]

Dit basisdelict heeft betrekking op de diefstal van een bestel- of personenauto en/of een caravan en op de diefstal van een motor. Deze delicten worden gezien als vergelijkbaar in ernst en worden derhalve op eenzelfde wijze beoordeeld.

Toepasselijk kader [Vervallen per 01-03-2015]

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten [Vervallen per 01-03-2015]

Basisfactoren [Vervallen per 01-03-2015]

Economische waarde van de (beoogde) goederen die zich in het voertuig bevinden

– Schijf 1: € 0 t/m € 1200

bedrag gedeeld door 50 pt

– Schijf 2: het gedeelte tussen € 1200 en € 5000

bedrag gedeeld door 250 pt

– Schijf 3: het gedeelte boven € 5000

bedrag gedeeld door 500 pt

Delictspecifieke factoren [Vervallen per 01-03-2015]

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen: +0 %

 • Er is sprake van medeplegen: +25 %

Wettelijke factoren [Vervallen per 01-03-2015]

Medeplichtigheid

 • Dader: +0 %

 • Medeplichtige: -33 %

Poging

 • Voltooid delict: +0 %

 • Poging tot plegen: -33 %

Recidiveregeling [Vervallen per 01-03-2015]

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht [Vervallen per 01-03-2015]

Maatwerk [Vervallen per 01-03-2015]

Indien sprake is van recidive dient bepaald te worden of er een contraindicatie is voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen [Vervallen per 01-03-2015]

Bijzonderheden [Vervallen per 01-03-2015]

Het feit of sprake is van verbreking dient geen invloed te hebben op de beoordeling. De impact van de diefstal is voor het slachtoffer niet toegenomen door die verbreking.

Basisdelict [Vervallen per 01-03-2015]

Diefstal lichte aanhangwagen [Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving [Vervallen per 01-03-2015]

De diefstal van een lichte aanhangwagen, zoals bedoeld achter een personenauto of bestelauto, is van betrekkelijk geringe omvang in vergelijking met de andere in deze richtlijn genoemde basisdelicten. Indien een dergelijke aanhanger in combinatie met een personenauto of bestelauto wordt gestolen, dient slechts het zwaarste van beide delicten tenlastegelegd te worden.

Toepasselijk kader [Vervallen per 01-03-2015]

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten [Vervallen per 01-03-2015]

Basisfactoren [Vervallen per 01-03-2015]

Economische waarde van de (beoogde) goederen die zich in het voertuig bevinden

– Schijf 1: € 0 t/m € 1200

bedrag gedeeld door 50 pt

– Schijf 2: het gedeelte tussen € 1200 en € 5000

bedrag gedeeld door 250 pt

– Schijf 3: het gedeelte boven € 5000

bedrag gedeeld door 500 pt

Delictspecifieke factoren [Vervallen per 01-03-2015]

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen: +0 %

 • Er is sprake van medeplegen: +25 %

Wettelijke factoren [Vervallen per 01-03-2015]

Medeplichtigheid

 • Dader: +0 %

 • Medeplichtige: -33 %

Poging

 • Voltooid delict: +0 %

 • Poging tot plegen: -33 %

Recidiveregeling [Vervallen per 01-03-2015]

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht [Vervallen per 01-03-2015]

Maatwerk [Vervallen per 01-03-2015]

Indien sprake is van recidive dient bepaald te worden of er een contraindicatie is voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen [Vervallen per 01-03-2015]

Bijzonderheden [Vervallen per 01-03-2015]

Het feit of sprake is van verbreking dient geen invloed te hebben op de beoordeling. De impact van de diefstal is voor het slachtoffer niet toegenomen door die verbreking.