Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling huurtoeslag- en koopsubsidiegrenzen 2007[Regeling vervallen per 01-07-2009.]

Geldend van 01-07-2007 t/m 30-06-2009

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 30 mei 2007, nr. DJZ2007044718, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende vermelding voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2007 tot en met 31 december 2007 van de inkomensklassen en de daarbij behorende basishuren, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, en vaststelling voor dat tijdvak van het percentage van de toetsrente, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, de financieringslastnorm, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van die wet, het percentage waarmee die financieringslastnorm ten hoogste kan worden vermeerderd, bedoeld in artikel 29, tweede lid, aanhef, van die wet, het bedrag van het toetsinkomen, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a en b, van die wet, en de inkomensklassen, en de daarbij behorende toetsrente, maximale hypothecaire lening, financieringslastnorm en het percentage waarmee die financieringslastnorm ten hoogste kan worden vermeerderd, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, van die wet, en aanpassing voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008 van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, en 20, eerste en tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, en de artikelen 8, eerste lid, 9, eerste lid, onderdelen a, c en d, en 29, eerste lid, formule, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, zoals die laatstelijk vóór 1 januari 2007 luidde, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 28 van die wet, en van de bedragen waaraan het rekeninkomen ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van die wet, ten minste gelijk moet zijn (Regeling huurtoeslag- en koopsubsidiegrenzen 2007)

§ 1. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2007 tot en met 31 december 2007 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2009]

De inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, zijn:

 • a. voor eenpersoonshuishoudens:

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  0

  14425

  2

  14426

  14450

  3

  14451

  14675

  4

  14676

  14900

  5

  14901

  15125

  6

  15126

  15350

  7

  15351

  15575

  8

  15576

  15800

  9

  15801

  16025

  10

  16026

  16250

  11

  16251

  16475

  12

  16476

  16700

  13

  16701

  16925

  14

  16926

  17150

  15

  17151

  17375

  16

  17376

  17825

  17

  17826

  18275

  18

  18276

  18725

  19

  18726

  19175

  20

  19176

  19625

  21

  19626

  20075

  22

  20076

  20300

 • b. voor meerpersoonshuishoudens:

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  0

  18500

  2

  18501

  18675

  3

  18676

  18900

  4

  18901

  19125

  5

  19126

  19350

  6

  19351

  19575

  7

  19576

  19800

  8

  19801

  20025

  9

  20026

  20250

  10

  20251

  20475

  11

  20476

  20700

  12

  20701

  20925

  13

  20926

  21150

  14

  21151

  21375

  15

  21376

  21600

  16

  21601

  22050

  17

  22051

  22500

  18

  22501

  22950

  19

  22951

  23400

  20

  23401

  23850

  21

  23851

  24300

  22

  24301

  24750

  23

  24751

  25200

  24

  25201

  25650

  25

  25651

  26100

  26

  26101

  26550

  27

  26551

  27000

  28

  27001

  27450

  29

  27451

  27575

 • c. voor eenpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  0

  14225

  2

  14226

  14450

  3

  14451

  14675

  4

  14676

  14900

  5

  14901

  15125

  6

  15126

  15350

  7

  15351

  15575

  8

  15576

  15800

  9

  15801

  16025

  10

  16026

  16250

  11

  16251

  16475

  12

  16476

  16700

  13

  16701

  16925

  14

  16926

  17150

  15

  17151

  17375

  16

  17376

  17825

  17

  17826

  18250

  , en

 • d. voor meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  0

  18375

  2

  18376

  18450

  3

  18451

  18675

  4

  18676

  18900

  5

  18901

  19125

  6

  19126

  19350

  7

  19351

  19575

  8

  19576

  19800

  9

  19801

  20025

  10

  20026

  20250

  11

  20251

  20475

  12

  20476

  20700

  13

  20701

  20925

  14

  20926

  21150

  15

  21151

  21375

  16

  21376

  21825

  17

  21826

  22275

  18

  22276

  22725

  19

  22726

  23175

  20

  23176

  23625

  21

  23626

  24075

  22

  24076

  24275

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2009]

De basishuren, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, zijn:

 • a. voor eenpersoonshuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  € 202,95

  2

  € 208,34

  3

  € 211,53

  4

  € 217,35

  5

  € 223,26

  6

  € 229,25

  7

  € 235,32

  8

  € 241,49

  9

  € 247,74

  10

  € 254,07

  11

  € 260,49

  12

  € 267,00

  13

  € 273,59

  14

  € 280,27

  15

  € 287,04

  16

  € 297,35

  17

  € 311,39

  18

  € 325,79

  19

  € 340,52

  20

  € 355,60

  21

  € 371,03

  22

  € 382,82

 • b. voor meerpersoonshuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  € 202,95

  2

  € 210,45

  3

  € 214,38

  4

  € 218,84

  5

  € 223,35

  6

  € 227,91

  7

  € 232,52

  8

  € 237,18

  9

  € 241,89

  10

  € 246,65

  11

  € 251,46

  12

  € 256,32

  13

  € 261,23

  14

  € 266,19

  15

  € 271,20

  16

  € 278,81

  17

  € 289,13

  18

  € 299,65

  19

  € 310,37

  20

  € 321,29

  21

  € 332,41

  22

  € 343,72

  23

  € 355,24

  24

  € 366,96

  25

  € 378,88

  26

  € 391,00

  27

  € 403,31

  28

  € 415,83

  29

  € 423,93

 • c. voor eenpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  € 201,13

  2

  € 211,75

  3

  € 219,55

  4

  € 227,50

  5

  € 235,60

  6

  € 243,85

  7

  € 252,25

  8

  € 260,79

  9

  € 269,48

  10

  € 278,31

  11

  € 287,29

  12

  € 296,42

  13

  € 305,70

  14

  € 315,13

  15

  € 324,70

  16

  € 339,33

  17

  € 358,80

  , en

 • d. meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  € 199,32

  2

  € 207,93

  3

  € 211,81

  4

  € 217,70

  5

  € 223,68

  6

  € 229,74

  7

  € 235,88

  8

  € 242,11

  9

  € 248,42

  10

  € 254,82

  11

  € 261,31

  12

  € 267,88

  13

  € 274,53

  14

  € 281,27

  15

  € 288,10

  16

  € 298,49

  17

  € 312,65

  18

  € 327,14

  19

  € 341,98

  20

  € 357,15

  21

  € 372,67

  22

  € 384,08

§ 2. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2009]

[Red: Wijzigt de Wet op de huurtoeslag.]

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2009]

[Red: Wijzigt de Wet op de huurtoeslag.]

§ 3. Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2007 tot en met 31 december 2007 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2009]

Het percentage van de toetsrente, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, bedraagt: 4,7.

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2009]

[Red: Wijzigt de Wet bevordering eigenwoningbezit.]

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2009]

De inkomensklassen, en de daarbij behorende maximale hypothecaire lening, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, zijn:

 • a. voor een- en tweepersoonshuishoudens:

   

  Inkomensklasse

  Inkomensklasse

  Maximale hypothecaire lening

  Maximale hypothecaire lening

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  0

  € 16 499

  0

  € 78 365

  2

  € 16 500

  € 16 999

  € 78 369

  € 80 739

  3

  € 17 000

  € 17 499

  € 84 022

  € 86 488

  4

  € 17 500

  € 17 999

  € 89 586

  € 92 141

  5

  € 18 000

  € 18 499

  € 95 038

  € 97 673

  6

  € 18 500

  € 18 999

  € 99 164

  € 101 839

  7

  € 19 000

  € 19 499

  € 103 065

  € 105 772

  8

  € 19 500

  € 19 999

  € 106 091

  € 108 806

  9

  € 20 000

  € 20 499

  € 109 775

  € 112 514

  10

  € 20 500

  € 20 999

  € 112 849

  € 115 596

  11

  € 21 000

  € 21 499

  € 115 939

  € 118 694

  12

  € 21 500

  € 21 999

  € 118 699

  € 121 454

  13

  € 22 000

  € 22 499

  € 121 813

  € 124 576

  14

  € 22 500

  € 22 999

  € 124 582

  € 127 345

  15

  € 23 000

  € 23 499

  € 127 720

  € 130 491

  16

  € 23 500

  € 23 999

  € 130 496

  € 133 267

  17

  € 24 000

  € 24 499

  € 133 273

  € 136 044

  18

  € 24 500

  € 24 999

  € 136 049

  € 138 820

  19

  € 25 000

  € 25 499

  € 138 826

  € 141 597

  20

  € 25 500

  € 25 999

  € 141 602

  € 144 373

  21

  € 26 000

  € 26 499

  € 145 214

  € 148 001

  22

  € 26 500

  € 26 999

  € 148 858

  € 151 661

  23

  € 27 000

  € 27 499

  € 152 101

  € 154 912

  24

  € 27 500

  € 27 999

  € 155 801

  € 158 628

  25

  € 28 000

  € 28 499

  € 159 534

  € 162 377

  26

  € 28 500

  € 28 999

  € 162 841

  € 165 692

  27

  € 29 000

  € 29 499

  € 166 163

  € 171 558

  28

  € 29 500

  € 29 999

  € 171 558

  € 171 558

  29

  € 30 000

  € 30 499

  € 171 558

  € 171 558

  30

  € 30 500

  € 30 999

  € 171 558

  € 171 558

  31

  € 31 000

  € 31 499

  € 171 558

  € 171 558

  32

  € 31 500

  € 31 999

  € 171 558

  € 171 558

  33

  € 32 000

  € 32 499

  € 171 558

  € 171 558

  34

  € 32 500

  € 32 999

  € 171 558

  € 171 558

  35

  € 33 000

  € 33 499

  € 171 558

  € 171 558

  36

  € 33 500

  € 33 999

  € 171 558

  € 171 558

  37

  € 34 000

  € 34 499

  € 171 558

  € 171 558

  38

  € 34 500

  € 34 999

  € 171 558

  € 171 558

  39

  € 35 000

  € 35 238

  € 171 558

  € 171 558

  , en

 • b. voor een- en tweepersoonsouderenhuishoudens:

   

  Inkomensklasse

  Inkomensklasse

  Maximale hypothecaire lening

  Maximale hypothecaire lening

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  0

  € 16 499

  0

  € 59 012

  2

  € 16 500

  € 16 999

  € 59 016

  € 60 800

  3

  € 17 000

  € 17 499

  € 63 809

  € 65 682

  4

  € 17 500

  € 17 999

  € 68 497

  € 70 450

  5

  € 18 000

  € 18 499

  € 73 346

  € 75 380

  6

  € 18 500

  € 18 999

  € 78 059

  € 80 165

  7

  € 19 000

  € 19 499

  € 82 916

  € 85 094

  8

  € 19 500

  € 19 999

  € 87 292

  € 89 525

  9

  € 20 000

  € 20 499

  € 91 137

  € 93 411

  10

  € 20 500

  € 20 999

  € 95 062

  € 97 376

  11

  € 21 000

  € 21 499

  € 98 730

  € 101 076

  12

  € 21 500

  € 21 999

  € 102 117

  € 104 487

  13

  € 22 000

  € 22 499

  € 105 553

  € 107 947

  14

  € 22 500

  € 22 999

  € 109 398

  € 111 824

  15

  € 23 000

  € 23 499

  € 114 046

  € 116 520

  16

  € 23 500

  € 23 999

  € 118 791

  € 121 313

  17

  € 24 000

  € 24 499

  € 123 632

  € 126 203

  18

  € 24 500

  € 24 999

  € 128 570

  € 131 188

  19

  € 25 000

  € 25 499

  € 133 202

  € 135 861

  20

  € 25 500

  € 25 999

  € 137 915

  € 140 613

  21

  € 26 000

  € 26 499

  € 143 125

  € 145 872

  22

  € 26 500

  € 26 999

  € 148 007

  € 150 794

  23

  € 27 000

  € 27 499

  € 151 667

  € 154 470

  24

  € 27 500

  € 27 999

  € 155 359

  € 158 178

  25

  € 28 000

  € 28 499

  € 159 084

  € 161 919

  26

  € 28 500

  € 28 999

  € 162 383

  € 165 226

  27

  € 29 000

  € 29 499

  € 166 163

  € 169 022

  28

  € 29 500

  € 29 999

  € 171 558

  € 171 558

  29

  € 30 000

  € 30 499

  € 171 558

  € 171 558

  30

  € 30 500

  € 30 999

  € 171 558

  € 171 558

  31

  € 31 000

  € 31 499

  € 171 558

  € 171 558

  32

  € 31 500

  € 31 999

  € 171 558

  € 171 558

  33

  € 32 000

  € 32 499

  € 171 558

  € 171 558

  34

  € 32 500

  € 32 853

  € 171 558

  € 171 558

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2009]

De financieringslastnorm, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, bedraagt:

 • a. voor een- en tweepersoonshuishoudens:

   

  Financieringslastnorm

  1

  23,3 %

  2

  23,3 %

  3

  24,5 %

  4

  25,6 %

  5

  26,6 %

  6

  27,1 %

  7

  27,5 %

  8

  27,6 %

  9

  27,9 %

  10

  28,0 %

  11

  28,1 %

  12

  28,1 %

  13

  28,2 %

  14

  28,2 %

  15

  28,3 %

  16

  28,3 %

  17

  28,3 %

  18

  28,3 %

  19

  28,3 %

  20

  28,3 %

  21

  28,5 %

  22

  28,7 %

  23

  28,8 %

  24

  29,0 %

  25

  29,2 %

  26

  29,3 %

  27

  29,4 %

  28

  29,6 %

  29

  29,7 %

  30

  29,9 %

  31

  30,0 %

  32

  30,1 %

  33

  30,2 %

  34

  30,3 %

  35

  30,3 %

  36

  30,3 %

  37

  30,3 %

  38

  30,3 %

  39

  30,3 %

  , en

 • b. voor een- en tweepersoonsouderenhuishoudens:

   

  Financieringslastnorm

  1

  17,8 %

  2

  17,8 %

  3

  18,9 %

  4

  19,9 %

  5

  20,9 %

  6

  21,8 %

  7

  22,7 %

  8

  23,4 %

  9

  23,9 %

  10

  24,4 %

  11

  24,8 %

  12

  25,1 %

  13

  25,4 %

  14

  25,8 %

  15

  26,4 %

  16

  27,0 %

  17

  27,6 %

  18

  28,2 %

  19

  28,7 %

  20

  29,2 %

  21

  29,8 %

  22

  30,3 %

  23

  30,5 %

  24

  30,7 %

  25

  30,9 %

  26

  31,0 %

  27

  31,2 %

  28

  31,4 %

  29

  31,5 %

  30

  31,7 %

  31

  31,8 %

  32

  32,1 %

  33

  32,3 %

  34

  32,5 %

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2009]

Het percentage, bedoeld in artikel 29, tweede lid, aanhef, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, waarmee de financieringslastnorm, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, ten hoogste kan worden vermeerderd, bedraagt:

 • a. voor een- en tweepersoonshuishoudens:

   

  Opslagpercentage

  1

  6,26

  2

  6,26

  3

  6,26

  4

  6,26

  5

  6,26

  6

  6,26

  7

  6,26

  8

  6,26

  9

  6,26

  10

  6,26

  11

  6,26

  12

  6,26

  13

  6,26

  14

  6,26

  15

  6,26

  16

  6,26

  17

  6,26

  18

  6,26

  19

  6,26

  20

  6,26

  21

  6,26

  22

  6,26

  23

  6,26

  24

  6,26

  25

  6,26

  26

  6,26

  27

  6,26

  28

  6,26

  29

  5,90

  30

  5,11

  31

  4,45

  32

  3,80

  33

  3,17

  34

  2,56

  35

  2,06

  36

  1,58

  37

  1,11

  38

  0,65

  39

  0,21

  , en

 • b. voor een- en tweepersoonsouderenhuishoudens:

   

  Opslagpercentage

  1

  4,46

  2

  4,46

  3

  4,46

  4

  4,46

  5

  4,46

  6

  4,46

  7

  4,46

  8

  4,46

  9

  4,46

  10

  4,46

  11

  4,46

  12

  4,46

  13

  4,46

  14

  4,46

  15

  4,46

  16

  4,46

  17

  4,46

  18

  4,46

  19

  4,46

  20

  4,46

  21

  4,46

  22

  4,46

  23

  4,46

  24

  4,46

  25

  4,46

  26

  4,46

  27

  4,46

  28

  4,46

  29

  4,10

  30

  3,31

  31

  2,65

  32

  1,80

  33

  1,07

  34

  0,36

§ 4. Toekenning opvolgende eigenwoningbijdragen en bijzondere bijdragen [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-2009]

Het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, zoals die wet laatstelijk vóór 1 januari 2007 luidde, is voor het tijdvak van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008:

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-2009]

Het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, zoals die wet laatstelijk vóór 1 januari 2007 luidde, is voor het tijdvak van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008:

Artikel 12 [Vervallen per 01-07-2009]

Het bedrag waaraan het rekeninkomen ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, zoals die wet laatstelijk vóór 1 januari 2007 luidde, ten minste gelijk moet zijn, is per 1 juli 2007:

Artikel 13 [Vervallen per 01-07-2009]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 28 van de Wet bevordering eigenwoningbezit, zoals die wet laatstelijk vóór 1 januari 2007 luidde, is per 1 juli 2007:

Artikel 14 [Vervallen per 01-07-2009]

Het bedrag, genoemd in artikel 29, eerste lid, formule, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, zoals die wet laatstelijk vóór 1 januari 2007 luidde, is voor het tijdvak van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008: € 116,46.

§ 5. Wijziging van de Regeling koopsubsidiegrenzen 2007 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 15 [Vervallen per 01-07-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling koopsubsidiegrenzen 2007.]

Artikel 16 [Vervallen per 01-07-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling koopsubsidiegrenzen 2007.]

§ 6. Slotbepalingen [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 17 [Vervallen per 01-07-2009]

De Regeling huurtoeslag- en koopsubsidiegrenzen 2006 en de regeling van 23 juni 2006 van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, houdende wijziging van de Regeling huurtoeslag- en koopsubsidiegrenzen 2006 (Stcrt. 123) worden ingetrokken.

Artikel 18 [Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2007.

Artikel 19 [Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling huurtoeslag- en koopsubsidiegrenzen 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 mei 2007

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

C.P. Vogelaar