Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke wijziging werkgebied van Rendac Son B.V.[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 01-10-2007 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 juni 2007, nr. TRCJZ/2007/1727, houdende een tijdelijke wijziging van het werkgebied van Rendac Son B.V.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 10 en 12 van de Destructiewet en artikel 24 van het Destructiebesluit;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Rendac: Rendac Son B.V. te Son;

 • b. BIR: Biologische Industriële Reststoffenverwerking B.V. te Lichtenvoorde;

 • c. Ecoson: Ecoson B.V. te Suameer;

 • d. VWA: Voedsel en Waren Autoriteit;

 • e. erkenning: erkenning verleend door de VWA op grond van artikel 13 van verordening (EG) 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEG L 273), in het kader van het Programma alternatieve verwerking slachtbijproducten.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2008]

Het werkgebied van Rendac bestaat uit alle gemeenten in Nederland voor de verwerking van:

 • a. hoog risicomateriaal, en

 • b. gespecificeerd hoog risicomateriaal;

met uitzondering van de gebieden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en artikel 3a, eerste lid, voor de perioden, bedoeld in artikel 3, tweede lid en artikel 3a, tweede lid.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het werkgebied van BIR bestaat uit de gemeente Lichtenvoorde, sectie N, nummers 1031, 1032, 1195 (ged.), 1198, 1392, 1393, 1394 en de gemeente Goor, sectie A, nummer 2441 voor de verwerking van:

  • a. hoog risicomateriaal, en

  • b. gespecificeerd hoog risicomateriaal.

 • 2 Dit artikel is van toepassing gedurende de periode dat BIR beschikt over een erkenning.

 • 3 De periode, bedoeld in het tweede lid, beslaat ten hoogste een jaar gerekend vanaf de verlening van de erkenning.

 • 4 Van de aanvang en het einde van de periode, bedoeld het tweede lid, wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3a [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het werkgebied van Ecoson bestaat uit de gemeente Son en Breugel, sectie B, nummer 2092, de gemeente Boxtel, sectie E, nummer 3023 en de gemeente Apeldoorn, sectie AD, nummer 3781 voor de verwerking van categorie 2-materiaal, zijnde zeefresten.

 • 2 Dit artikel is van toepassing gedurende de periode dat Ecoson beschikt over een erkenning.

 • 3 De periode, bedoeld in het tweede lid, beslaat ten hoogste een jaar gerekend vanaf de verlening van de erkenning.

 • 4 Van de aanvang en het einde van de periode, bedoeld het tweede lid, wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg