Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Fonds voor de Amateurkunst)

Geldend op 06-05-2012


 • Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Fonds voor de Amateurkunst)
 • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

  Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

  De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 29 maart 2007 nr. arc-2007.03635/5);

  Besluit:

 • Artikel 1

  De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van het Fonds voor de Amateurkunst op het beleidsterrein Kunsten over de periode vanaf 1945’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

 • Artikel 2

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

  Den Haag, 19 april 2007
  De

  Minister

  van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
  namens deze:
  de

  algemene rijksarchivaris

  ,

  M.W. van Boven