Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening tot intrekking van de Verordening instelling van een fonds voor de kottersector[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 12-05-2007 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006 tot intrekking van de Verordening instelling van een fonds voor de kottersector (gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 30 mei 2003, nummer 37, VIS 14)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

  • 3 Het liquidatiesaldo van € 263.644,– mag alleen bestemd worden voor uitgaven binnen de doelstellingen van het fonds voor de aanvoersector, bedoeld in het tweede lid, ten behoeve van de vissersvaartuigen waarvan de lengte over alles minder dan 60 meter bedraagt.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Rijswijk, 12 oktober 2006

B.J. Odink

voorzitter

W.G. van de Fliert

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 7 december 2006.