Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Warenwetregeling aanwijzing veiligheidcodes tatoeëren en piercen

Geldend van 01-06-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 mei 2007, nr. VGP/PSL 2766859, houdende de aanwijzing van veiligheidscodes voor het tatoeëren en piercen (Warenwetregeling aanwijzing veiligheidscodes tatoeëren en piercen)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7, tweede lid, van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen;

Besluit:

Artikel 1

Als veiligheidscode worden aangewezen de in de bijlage bij deze regeling opgenomen hygiënerichtlijnen.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling aanwijzing veiligheidcodes tatoeëren en piercen.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage bij de Warenwetregeling aanwijzing veiligheidscodes tatoeëren en piercen

Door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen veiligheidscodes

Hygiënerichtlijnen

Opsteller

Hygiënerichtlijn voor tatoeëren, versie juni 2014

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid

Postbus 2200

1000 CE Amsterdam

Hygiënerichtlijn voor permanente make-up, versie juni 2014

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid

Postbus 2200

1000 CE Amsterdam

Hygiënerichtlijn voor piercen, versie juni 2014

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid

Postbus 2200

1000 CE Amsterdam

Hygiënerichtlijn voor het piercen van oren en neusvleugels, versie juni 2014

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid

Postbus 2200

1000 CE Amsterdam