Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling termijnverlenging behandeling vergunningaanvragen overgangsregime Wet op het financieel toezicht

Geldend van 01-07-2007 t/m heden

Regeling termijnverlenging behandeling vergunningaanvragen overgangsregime Wet op het financieel toezicht

Artikel 1

De termijn van twaalf maanden, bedoeld in de eerste volzin van artikel 31, tweede lid, van de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht, wordt voor de tweede maal met zes maanden verlengd.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2007.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Financiƫn,

W.J. Bos