Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Geldend op 23-03-2012


 • Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

  De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 28 februari 2007, nr. arc-2007.03507/6);

  Besluiten:

 • Artikel 2

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

  Den Haag, 16 maart 2007
  De

  Minister

  van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
  namens deze:
  de

  algemene rijksarchivaris

  ,

  M.W. van Boven

  De

  Minister

  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
  namens deze:
  de

  projectdirecteur Project Wegwerken Archief Achterstanden

  ,

  A. van der Kooij