Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Geldend op 04-03-2012


 • Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

  Gegeven te Lech, 17 februari 2007

  Beatrix

  De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,

  G. Verburg

  De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

  J. M. Cramer

  Uitgegeven de tiende april 2007

  De Minister van Justitie ,

  E. M. H. Hirsch Ballin