Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat directeur Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur subsidieverlening HGIS-Cultuurmiddelen[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 30-03-2007 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 20 maart 2007, nr. DJZ/BR1299-06, tot het verlenen van mandaat aan de directeur van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur met betrekking tot subsidieverlening ten laste van HGIS-Cultuurmiddelen

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2008]

Aan de directeur van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur wordt mandaat verleend om namens de Minister van Buitenlandse Zaken:

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2008]

De directeur van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen