Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregel inzake de Podiumregeling en Festivalregeling

Geldend van 21-03-2007 t/m heden

Beleidsregel van het bestuur van Stichting Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM) houdende bepalingen over de wijze van toedeling subsidies in het kader van de Podiumregeling en Festivalregeling van de stichting

Het bestuur van het FPPM,

Gelet op artikelen 12 van de statuten van de stichting;

Besluit:

Artikel 1

Eén en hetzelfde festival kan niet zowel vanuit de Festivalregeling als de Podiumregeling tegelijkertijd subsidie ontvangen.

Artikel 2

Beoordeling hiervan is aan het bestuur van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing.

Artikel 3

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel inzake de Podiumregeling en Festivalregeling’.

Aldus besloten in de bestuursvergadering van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing op 28 februari 2007.

Het

bestuur van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing

, de

voorzitter

,
namens deze:
de

directeur

,

M. van Ginkel