Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Geneesmiddelenwet

Wetstechnische informatie voor Artikel 9


Informatie geldend op 04-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Geneesmiddelenwet, artikel: 10
  2. Regeling Geneesmiddelenwet, artikelen: 1.1 , 7.8 , 7.9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 10-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2012

 

Wijziging

07-11-2011

Stb. 2011, 572

32196

13-12-2011

Stb. 2011, 631

Alg. 1

01-01-2009

 

Wijziging

13-11-2008

Stb. 2008, 498

31547

04-12-2008

Stb. 2008, 534

01-07-2007

 

Nieuwe regeling

08-02-2007

Stb. 2007, 93

29359

18-06-2007

Stb. 2007, 227

Opmerkingen

  • 1)

    Abusievelijk is voor het eerste lid, onderdeel f, een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.