Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 01-07-2009 t/m 31-12-2009

Beleidsregels van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 maart 2007, nr. Z/VU-2749197, betreffende regels die het indicatieorgaan hanteert bij het vaststellen van of en in hoeverre de verzekerde is aangewezen op zorg op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Beleidsregels indicatiestelling AWBZ)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 11 van het Zorgindicatiebesluit;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

De regels volgens welke het indicatieorgaan vaststelt of en in hoeverre de verzekerde is aangewezen op een of meer van de in artikel 2 van het Zorgindicatiebesluit aangewezen vormen van zorg, zijn opgenomen in de bijlagen 1 tot en met 8 van deze regeling.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2007.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels indicatiestelling AWBZ.

Deze regeling zal met de toelichting, maar zonder de bijlagen, in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen liggen met ingang van de tweede dag na bekendmaking van de regeling ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.]

Bijlage 2 [Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.]

Bijlage 3 [Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.]

Bijlage 4 [Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.]

Bijlage 5 [Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.]

Bijlage 6 [Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.]

Bijlage 7 [Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.]

Bijlage 8 [Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.]

Bijlage 9 [Vervallen per 01-01-2009]