Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Richtlijn voor strafvordering bromfiets(en)diefstal[Regeling vervallen per 01-03-2015.]

Geldend van 17-04-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering bromfiets(en)diefstal

Beschrijving [Vervallen per 01-03-2015]

Diefstal van één bromfiets of van meer bromfietsen in één wilsbesluit. In geval meer bromfietsen zijn weggenomen in meer wilsbesluiten, dienen deze separaat vervolgd te worden.

Aard van de richtlijn [Vervallen per 01-03-2015]

Basisdelicten [Vervallen per 01-03-2015]

– Bromfiets(en)diefstal

Basisdelict [Vervallen per 01-03-2015]

Bromfiets(en)diefstal [Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving [Vervallen per 01-03-2015]

Diefstal van één bromfiets of van meer bromfietsen in één wilsbesluit. In geval meer bromfietsen zijn weggenomen in meer wilsbesluiten, dienen deze separaat vervolgd te worden.

Toepasselijk kader [Vervallen per 01-03-2015]

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten [Vervallen per 01-03-2015]

Strafbeschikking [Vervallen per 01-03-2015]

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren [Vervallen per 01-03-2015]

Aantal bromfietsen

– per extra bromfiets: 7 pt

Delictspecifieke factoren [Vervallen per 01-03-2015]

Medeplegen

Er is geen sprake van medeplegen:

+0 %

Er is sprake van medeplegen:

+25 %

Wettelijke factoren [Vervallen per 01-03-2015]

Medeplichtigheid

- Dader:

+ 0%

- Medeplichtige:

-33%

Poging

- Voltooid delict:

+0%

- Poging tot plegen:

-33%

Recidiveregeling [Vervallen per 01-03-2015]

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV,NH)
(NH) + naast hogere sanctie (DV) + dagvaarden

Draagkracht [Vervallen per 01-03-2015]

Maatwerk [Vervallen per 01-03-2015]

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.
Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)
(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen [Vervallen per 01-03-2015]

Bijzonderheden [Vervallen per 01-03-2015]

De volgende factoren dienen in beginsel geen rol te spelen bij de beoordeling van het delict.

Waarde bromfiets:

Meer dan eens zal vaststelling van de precieze waarde problemen geven. Bij consequente toepassing van ‘Terwee’ zal dit niet van invloed hoeven te zijn op de beoordeling.

Verbreking slot:

Impact voor het slachtoffer is niet noemenswaardig toegenomen. Bestraffing van de norm en (eventueel) toepassing van ’Terwee’ bieden voldoende aanknopingspunten.