Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Richtlijn voor strafvordering lasterlijke aanklacht

Geldend van 17-04-2012 t/m heden

Richtlijn voor strafvordering lasterlijke aanklacht

Beschrijving

Deze richtlijn ziet op het delict lasterlijke aanklacht, zoals bedoeld in art. 268 WvSr. Indien er sprake is van de toepassing van dwangmiddelen dient dit als strafverzwarende omstandigheid mee te wegen in de beoordeling. Eventuele discriminatoire aspecten dienen strafverzwarend te worden beoordeeld.

Aard van de richtlijn

Basisdelicten

– Lasterlijke aanklacht

Basisdelict

Lasterlijke aanklacht

Beschrijving

Lasterlijke aanklacht, zoals bedoeld in art. 268 WvSr.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

20 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Toepassing dwangmiddelen

– Geen toepassing van dwangmiddelen

0 pt

– Er is spraken van toepassing van dwangmiddelen

11 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

Discriminatoire aspecten

– Geen sprake van discriminatoire aspecten

+0 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit

+50 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit

+ 100%

(DV, TS)
(DV) + dagvaarden (TS) + in beginsel taakstraf

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)
(NH) + naast hogere sanctie (DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.
Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)
(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen