Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit houdende aanwijzing van de voorwerpen, ex artikel 16c Auteurswet 1912[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 01-05-2007 t/m 31-12-2007

Besluit van 17 februari 2007, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze minister van Justitie van 21 december 2006, nr. 5460929/06/6, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht;

Gelet op artikel 16c, zesde lid, van de Auteurswet 1912, en artikel 10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten;

De Raad van State gehoord (advies van 24 januari 2007, nr. W03.06.0568/II);

Gezien het nader rapport van Onze minister van Justitie van 12 februari 2007, nr. 5466887/07/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2008]

De vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912, rust op de in de bijlage bij dit besluit genoemde voorwerpen. De stichting die is aangewezen overeenkomstig artikel 16e van de Auteurswet 1912 kan Onze minister van Justitie voorstellen doen tot wijziging van deze bijlage.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Lech, 17 februari 2007

Beatrix

De Minister van Justitie

,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de zesde maart 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage bij het Besluit van 17 februari 2007 houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912 [Vervallen per 01-01-2008]

Op de volgende voorwerpen, bestemd om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, rust een vergoeding, als bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912:

Audio analoog

Video analoog

Minidisk

Audio cd-r/rw

Data cd

DVD-R/RW

DVD+R/RW

DVD-RAM

HI MD

Losse geheugenkaarten/flash memory