Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (KAP, KNIP en PCAP)[Regeling vervallen per 27-07-2008.]

Geldend van 04-03-2007 t/m 26-07-2008

Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 26 februari 2007, nr. DJZ/BR/228-07, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, voor Matra-Kleine Ambassade Projecten (KAP), Matra-Kleine Natuurbeheer Initiatieven Projecten (KNIP) en het Programma Culturele Ambassade Projecten (PCAP)

Artikel 1 [Vervallen per 27-07-2008]

Artikel 2 [Vervallen per 27-07-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

Harer Majesteits Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur in de Tsjechische Republiek

,

J.L.I. van Hoorn