Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit 2006/2 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006

Geldend van 18-02-2007 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 25 april 2006, houdende een verlaging van de vakheffĂ­g bloembollen leverbaar oogstjaar 2006 (Besluit 2006/2 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

Gelet op artikel 4, derde lid van de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006;

Gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen;

Besluit:

Artikel 1

Voor de inkoper en voor de verkoper van bloembollen wordt in de periode 1 juni 2006 tot en met 31 mei 2007 de heffing verlaagd. Dit betekent dat:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2006/2 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 25 april 2006

D. Duijzer

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris