Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zondagswet [...] (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Geldend van 08-03-2007 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zondagswet 1945– (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 18 januari 2006, nr. arc-2006.03456/9);

Besluiten:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties d.d. 22 januari 2007 (kenmerk C/S&A/07/204; gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 12 februari 2007 nr. 30) komt hierbij te vervallen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 19 februari 2007

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de

projectdirecteur Project Wegwerken Archief Achterstanden

,

A. van der Kooij