Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling beeldenaar nationale zijde Nederlandse twee-euromunt 50 jaar Verdrag van Rome

Geldend van 01-03-2007 t/m heden

Besluit van 1 februari 2007, houdende de vaststelling van de beeldenaar van de nationale zijde van de Nederlandse twee-euromunt die in 2007 wordt uitgegeven ter gelegenheid van 50 jaar Verdrag van Rome

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze minister van Financiën van 29 januari 2007, FM 2007-0179 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële markten, Afdeling Algemeen en internationaal;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van de nationale zijde van de Nederlandse twee-euromunt die in 2007 wordt uitgegeven ter gelegenheid van 50 jaar Verdrag van Rome is, overeenkomstig onderstaande afbeelding, in de kern binnen de ring met twaalf sterren, tegen de achtergrond van het door Michelangelo ontworpen plaveisel van het Piazza del Campidoglio, het Verdrag van Rome ondertekend door de zes oprichtende lidstaten met boven het Verdrag het woord «EUROPA», onder het plaveisel «KONINKRIJK DER NEDERLANDEN» met daarboven het teken van de muntmeester «

  Bijlage 242039.png

  », het jaartal 2007 en het teken van de Munt «

  Bijlage 242040.png

  » en boven het plaveisel «VERDRAG VAN ROME» met daaronder «50 jaar».

  Bijlage 242038.png
 • 2 Het randschrift van de twee-euromunt is «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2007.

Onze minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 februari 2007

Beatrix

De Minister van Financiën

,

G. Zalm

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin