Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut betreffende programma Stage/Uitwisseling Jongeren[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 14-02-2007 t/m 31-12-2008

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 5 februari 2007, nr. DJZ/BR/0016-07, tot het verlenen van mandaat aan het Nederlands Jeugdinstituut betreffende het programma Stage/Uitwisseling Jongeren en tot intrekking van het mandaatbesluit Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

  • 2 Aan de functionarissen van het Nederlands Jeugdinstituut die belast zijn met dagelijkse leiding wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in het eerste lid, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven