Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond Sarajevo 2007[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 11-02-2007 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 30 januari 2007, nr. SAR 01/2007, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Sarajevo 2007)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2008]

Voor subsidieverlening namens de Minister door de Nederlandse vertegenwoordiging in Sarajevo op basis van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 een subsidieplafond van € 0,00 (nul euro).

Het subsidieplafond is niet van toepassing op subsidieverlening met het oog op beleidsondersteuning gericht op alle terreinen van het buitenlands beleid (PKP non-ODA) of gericht op armoedebestrijding (PKP ODA).

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
De

ambassadeur te Sarajevo

,

K.E.T.I. Vosskühler