Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2007[Regeling materieel uitgewerkt per 07-02-2009.]

Geldend van 07-02-2007 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2007

Artikel 1

De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2007 vastgesteld op 0,087570%.

Artikel 2

De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2007 vastgesteld op 0,313179%.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 16 januari 2007

De

voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst