Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling indexering kinderopvang 2007[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 26-01-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 19 januari 2007, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/A&Z/2007/1405, houdende indexering van de maximumuurprijs kinderopvang (Regeling indexering kinderopvang 2007)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 7, derde lid, van de Wet kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2008]

De Regeling indexering kinderopvang 2006 en de Regeling indexering kinderopvang 2007 van 6 juli 2006 (Stcrt. 135) worden ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering kinderopvang 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 januari 2007

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus