Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Tijdelijke regeling invoering Wft

Geldend van 26-01-2007 t/m heden

Wijzigingsregeling Tijdelijke regeling invoering Wft

Artikel I

  • A [Red: Wijzigt de Tijdelijke regeling invoering Wft.]

  • C

De bijlage bij artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht dient te worden gelezen als bevat deze een verwijzing naar artikel 5:32, zesde lid.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiƫn,

G. Zalm