Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit bestuur Bosschap ex art. 1 Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2006[Regeling vervallen per 18-05-2008.]

Geldend van 13-01-2007 t/m 17-05-2008

Besluit van het bestuur van het Bosschap ter uitvoering van artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2006

Het bestuur van het Bosschap,

gelet op artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2006, d.d. 8 december 2005

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 18-05-2008]

Er worden geen gemeenten als bedoeld in artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2006 aangewezen.

Artikel 2 [Vervallen per 18-05-2008]

Het besluit van 8 december 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 18-05-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in het PBO-blad.

Driebergen, 20 december 2006

A. Jorritsma-Lebbink

voorzitter

G.J.P. Jansen

secretaris