Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling uitvoeringsreglement Lange Speelfilm[Regeling vervallen per 27-07-2007.]

Geldend van 24-01-2007 t/m 26-07-2007

Wijzigingsregeling uitvoeringsreglement Lange Speelfilm

Het Nederlands Fonds voor de Film publiceert: Gewijzigd uitvoeringsreglement Lange Speelfilm in opdracht van het ministerie van OCW.

Wijzigingen Regeling Speelfilm:

De veranderingen betreffen artikel: 2.2, 3.3, 4.1, 4.2 en 5.1. De aard van de wijziging: de maximale bijdrage is geschrapt, ook voor scenariobijdrage.

2.2 De financiële bijdrage voor scenario-ontwikkeling is niet aan een maximum gebonden. 90% van de bijdrage dient te worden aangewend ten behoeve van de scenariste(n)

3.3 De financiële bijdrage voor projectontwikkeling is niet aan maximum gebonden.

4.1 De hoogte van een financiële bijdrage voor de realisering, afwerking en promotie en marketing van een lange speelfilm wordt door het Bestuur per geval bepaald. De financiële bijdrage ten behoeve van de realisering of afwerking van een lange speelfilm is niet aan een maximum gebonden.

4.2 Naast de in 4.1 genoemde bijdrage, is de financiële bijdrage voor de promotie en marketing van een lange speelfilm niet aan een maximum gebonden.

5.1 De hoogte van een financiële bijdrage voor de realisering en afwerking van een korte speelfilm wordt door het Bestuur per geval bepaald.

De financiële bijdrage ten behoeve van de realisering of afwerking van een korte speelfilm is niet aan een maximum gebonden.

Het ministerie van OCW heeft 7 december 2006 met de wijziging ingestemd.