Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling vergoeding van de leden en de deskundigen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen[Regeling vervallen per 01-07-2007.]

Geldend van 01-03-2007 t/m 30-06-2007

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 december 2006, nr. GMT/MVG 2733686, houdende de vaststelling van de vergoeding van de leden en de deskundigen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 12, eerste en tweede lid, van het Besluit op het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2007]

De vergoeding ter zake van door de leden van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ten behoeve van dat college buiten de vergaderingen te verrichten werkzaamheden bedraagt: € 15.239,– bruto per jaar. Deze vergoeding kan geindexeerd worden aan de hand van het gebruikelijke percentage van de algemene salarisherzieningen binnen de sector Rijk.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2007]

De vergoeding ter zake van door deskundigen ten behoeve van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen buiten de vergaderingen te verrichten werkzaamheden bedraagt: € 880,– bruto per vergadering die door de deskundige bijgewoond wordt. Deze vergoeding kan geindexeerd worden aan de hand van het gebruikelijke percentage van de algemene salarisherzieningen binnen de sector Rijk.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2007]

Aan dit besluit wordt terugwerkende kracht verleend tot 1 januari 2005.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst