Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Richtlijn kostenvergoeding geslachtsnaamswijziging 2007[Regeling vervallen per 30-01-2009.]

Geldend van 03-01-2007 t/m 29-01-2009

Richtlijn kostenvergoeding geslachtsnaamswijziging 2007

Artikel 1 [Vervallen per 30-01-2009]

In afwijking van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van de Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling, bedraagt het recht € 110,– in de volgende gevallen:

Artikel 3 [Vervallen per 30-01-2009]

Deze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit van 6 december 2006 houdende wijziging van de Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling in werking treedt.

Artikel 4 [Vervallen per 30-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Richtlijn kostenvergoeding geslachtsnaamswijziging 2007.

Den Haag, 19 december 2006

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin