Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling standaardpremie 2007[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2006 Z/F-2735760, houdende vaststelling van de standaardpremie 2007 (Regeling vaststelling standaardpremie 2007)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

Artikel 1

De standaardpremie wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op € 1 059.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst