Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verhoging subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (NPT en NFP)[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 30-12-2006 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 15 december 2006, nr. DCO/OO-398/06, tot verhoging van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (NPT en NFP)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2008]

In afwijking van artikel 1 van het bij besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 22 februari 2006, nr. DJZ/BR/0201-2006, onder de werking van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 gebrachte besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 19 december 2005, nr. DCO/OO-375/05, geldt voor het tijdvak 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 een subsidieplafond van € 66.900.000 voor subsidiëring ten behoeve van de in het besluit van 19 december 2005 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en werkt terug tot en met 1 januari 2006. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.J. Treffers