Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatverlening aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Belastingdienst[Regeling vervallen per 28-09-2010.]

Geldend van 01-02-2007 t/m 27-09-2010

Mandaatverlening aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Belastingdienst

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 28-09-2010]

De Minister van Economische Zaken verleent aan de Directeur-Generaal Belastingdienst mandaat om met ingang van 1 januari 2007 namens hem ambtenaren van de Belastingdienst aan te wijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de hierna genoemde wetten bepaalde:

Artikel 2 [Vervallen per 28-09-2010]

De besluiten tot aanwijzing dienen als volgt te worden ondertekend: ‘De Minister van Economische Zaken, namens deze: (naam functionaris) (functie)’.

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft ingestemd met deze mandaatverlening.

Artikel 4 [Vervallen per 28-09-2010]

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn