Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling koopsubsidieplafond 2007[Regeling vervallen per 13-02-2010.]

Geldend van 01-01-2007 t/m 12-02-2010

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 december 2006, nr. DJZ2006335440, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit (Regeling koopsubsidieplafond 2007)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 6, zesde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

§ 1. Bedrag koopsubsidieplafond [Vervallen per 13-02-2010]

Artikel 1 [Vervallen per 13-02-2010]

Het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, bedraagt: € 764.160.

§ 2. Slotbepalingen [Vervallen per 13-02-2010]

Artikel 2 [Vervallen per 13-02-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3 [Vervallen per 13-02-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling koopsubsidieplafond 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2006

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. Winsemius