Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007

Artikel I

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek Nederlandse Antillen en Aruba 2001.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Successiewet 1956.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XIII

Artikel 68, eerste lid, onderdeel c, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, zoals dat luidde op 31 december 2006, blijft van toepassing op de gegevens met betrekking tot uitkeringen en verstrekkingen ter zake van kinderopvang als bedoeld in artikel 16c, vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, zoals dat luidde op 31 december 2006.

Artikel XIV

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2006

De

Minister

van Financiƫn,

G. Zalm