Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang 2007[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2006, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/2006/101364, tot vaststelling van de opslagpercentages op de sectorpremie en de Ufo-premie 2007 ter financiering van een werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang (Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang 2007)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9, derde lid, van de Wet kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling opslag op sectorpremie en Ufo-premie [Vervallen per 01-01-2008]

De opslag, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kinderopvang wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op 0,28%.

Artikel 2. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang 2007.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus